Дипломные работы - Рефераты на иностранных языках

  • Всего: 9
  • 1-9
Название работы Дата
1. Multiple Intelligences in the structure of a new English syllabus for secondary school (71,51 кБ) Диплом 15.09.2008

Contents Introduction Chapter 1. Multiple Intelligences in the structure of a new English syllabus for secondary school 1.1 Methodology as a science 1.1.1 Present-day issues of foreign language teaching at secondary school 1.1.2 Current concepts in secondary

2. Nouns (26,42 кБ) Диплом 16.09.2008

Introduction 3 Part 1 1. Definition 3 2. Categories of Nouns 5 3. Forms of Nouns 6 4. Assaying for Noun 6 5. Collective Nouns, Company Names, Family Names, Sports Teams 7 Part 2 1. Plural NOUN Forms 9 2. Plural Compound Nouns 11 3. Special Cases 12 4.

3. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи (60,99 кБ) Диплом 19.09.2008

Видеозанятия в системе обучения иностранной речи Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы ее достижения является одной из наиболее актуальных. Современные интерпретации

4. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові (110,79 кБ) Диплом 22.09.2008

ЗМІСТ Вступ…3 Глава 1 Основні положення теорії фразеології….… 6 1.1 Фразеологія як наука та її предмет дослідження………… 1.2 Семантика фразеологічних одиниць… 11 1.3 Природа фразеологізмів та їх компонентів…13 1.4 Системні зв’язки у сфері фразеології… 22 1.5 Феномен кольору.

5. Композити як вираження текстової модальності (45,68 кБ) Диплом 22.09.2008

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1 Текст І ЙОГО Характеристики 1.1 Класифікація текстових категорій 1.2 Текстова модальність 1.3 Текст , як номінативне ціле Висновки РОЗДІЛ II ФункцІЇ Складних СЛІВ У ТекстІ 3.1 Ономасіологічна структура складного слова 3.2 Функції

6. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові (94,81 кБ) Диплом 25.09.2008

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Дипломна робота на тему Особливості функціонування іменників pluralia tantum множинності в українській мові Донецьк 2008 ЗМІСТ Вступ 3 1. КатегорІАЛЬНІ ВІДМІНностІ ІМенникІВ МНОЖИНностІ

7. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові (49,62 кБ) Диплом 26.09.2008

) Рекомендовано до захисту. Євпаторія - 2006 ЗМІСТ Вступ 3 Розділ I Протилежність форма і зміст 6 1.1. Трактування значення «протилежність» з погляду філології 6 1.2. Критерії та класифікація антонімів 12 1.3. Види “протилежності” і шість типів із протилежним

8. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову (41,01 кБ) Диплом 26.09.2008

ЗМІСТ Вступ Розділ I Реалія в системі безеквівалентної лексики Розділ II Визначення реалії, її структури та класифікації Розділ III Способи перекладу реалій Розділ IV Аналіз реалій з повісті Дж. Селінджера “Над прірвою у житі Висновки Список використаних

9. Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців (340,1 кБ) Диплом 30.09.2008

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Гуманітарний інститут Кафедра прикладної лінгвістики Затверджую Завідуючий кафедрою прикладної лінгвістики канд.філол.наук, професор Філіппова Н.М. 200 р. Дипломна Робота На тему Структура

  • Всего: 9
  • 1-9

Облако тегов