MUltiwork Form

А сколько  стоит написать  твою работу?


Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

 • Добавили06.10.2009
 • Размер620,78 Kб
 • Скачали40

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на семінарах і науково-технічних конференціях: VII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2006» (Київ, 2006р. ), VIII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007» (Київ, 2007р.

) і XII Міжнародному конгресі двигунобудівників (Харків - Рибаче, 2007р. ), піврічних семінарах кафедри авіаційних двигунів. Дисертаційна робота в цілому обговорювалася на розширеному науковому семінарі кафедри АД (03.

04. 2008). Публікації.

По темі дисертації опубліковано 7 друкованих праць, 5 з яких у наукових журналах, що входять у перелік ВАК України та 2 публікації за матеріалами доповідей на науково-технічних конференціях. Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів і виводів.

Повний обсяг дисертації 219 сторінок, 57 рисунків, 8 таблиць. Список використаних джерел з 142 найменувань на 11 сторінках. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі розкриті сутність і стан наукової проблеми, обґрунтована актуальність, сформульовані мета й завдання досліджень, а також визначена новизна й практична цінність отриманих результатів.

Вказані результати апробації й публікації з розкриттям особистого внеску здобувача. У першому розділі описані загальні відомості, мета й основні завдання системи матеріально-технічного постачання авіакомпанії, аналіз технологічного процесу, роль запасів матеріальних ресурсів, основні види запасних частин. Особлива увага приділяється оборотним запасним частинам, що мають серійний номер, особливості й структура системи керування запасами.

Рис. 1. Укрупнений склад технологічного процесу відділу МТП авіакомпанії Головними напрямками в роботі системи матеріально технічного постачання в авіакомпанії є забезпечення якісного визначення потреби в авіаційно-технічному майні у встановлений термін і створення необхідних запасів запасних частин і агрегатів в авіакомпанії і на головній авіаційній базі постачання.

Характер виробничого процесу матеріально-технічного постачання .

Скачать
Реферат 11.07.1999

Техно-музыка

Ни для кого не секрет, что культура нашего поколения - это прежде всего музыкальная культура. Музыкальные носители проигрыватель, радио, магнитофон, СD-плейер, компьютер стали общедоступными и любые новшества в музыкальном мире распространяются через страны и континенты с огромной скоростью.

Реферат 02.10.2009

Авіакомпанія

- в США. Тоді ж почалося і серійне виробництво нових лайнерів. Перший літак був поставлений в травні 1974 р. Спочатку на ринку з явилися лайнери А300В2-100 з двигунами General Electric CF6-50C. В кінці 1976 р. почалися поставки літаків А300В2-200, які оснащували ТРДД Pratt Whitney JT9D-59A.

Курсовая 29.10.2009

Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі

№ 2725-III Шифр роботи XXX23.2725-ІІІ. Виконавець Керівник Харків 2009 Реферат Звіт з дипломної роботи 141с., 45 рис., 19 табл., 61 джерело. Об’єкт дослідження – система керування на основі нейронної мережі. Мета роботи – розробка та моделювання роботи

Реферат 05.04.2012

Організаційно–господарські системи логістики

Міністерство освіти і науки України Вінницький торговельно-економічний інститут Кнтеу Факультет економіки та менеджменту Реферат З курсу „Торгівельна логістика ” на тему Організаційно - господарські системи логістики. Виконала Студентка V курсу спеціальності

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


похудение биохимия дыхания Нормирование в сфере закупок как попытка стандартизации закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и право - воплощение справедливости и добра недостойные наследники нефть и ее транспортировка как основа сотрудничества {searchTerms} роль словосочетания в построении предложения расходы государства и их распределение Как влияют внешние физические данные человека на его личностные качества история развития автомобиля убиты под москвой повесть стратегическое управление муниципальным образованием Почему запрещающие сигналы красного цвета Уголовная ответственность за взяточничество в Российской Федерации Виды государственных пособий семьям воспитывающих детей и их характеристика в РБ эволюционная роль видообразования модный слово газотурбинные двигатели мсфо

Облако тегов