MUltiwork Form

А сколько  стоит написать  твою работу?


Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

 • Добавили03.09.2012
 • Размер53,61 Kб
 • Скачали9

включенням санаторно-курортних методів реабілітації, вивчена їх ефективність. Проведена статистична обробка первинного матеріалу, аналіз і узагальнення результатів, сформульовані всі положення й висновки роботи. Розроблено практичні рекомендації, підготовлено до друку наукові праці, виступи.

Матеріали кандидатської дисертації при написанні докторської дисертації не використовувалися. Апробація роботи. Матеріали дисертації представлено: на ХI з'їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2001) та ХII з'їзді акушерів-гінекологів України з міжнародною участю „Репродуктивне здоров'я в ХХІ столітті” (Донецьк, 2006), Пленумах асоціації акушерів-гінекологів України (2001, 2006), науково-практичній конференції „Санаторное оздоровление беременных с экстрагенитальной патологией” (Запоріжжя, 2006), на наукових конференція Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (2004, 2005), ХVII Всесвітньому конгресі акушерів-гінекологів (Чілі, 2003), Міжнародному форумі з народження (Італія, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 28 наукові роботи, в тому числі 22 (з них 11 самостійних) у фахових виданнях, 4 - у збірниках наукових праць, 2- тези доповідей. За матеріалами роботи отримано патент на корисну модель № 24456, Бюл.

№ 9, 25. 06. 2007 «Спосіб диференційованого лікування вагітних з артеріальною гіпотензією».

Структура і об'єм роботи. Дисертація викладена на 267 сторінках тексту, складається з вступу, огляду літератури, методів досліджень, 7 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків та практичних рекомендацій, списку використаних джерел (356- кирилицею, 167- латиницею). Робота ілюстрована 39 рисунками та 45 таблицями.

Основний зміст роботи Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених задач була розроблена спеціальна програма, згідно якої дослідження проводилися у слідуючих основних напрямках (рис. 1) - визначення особливостей перебігу вагітності .

Скачать
Реферат Физкультура и спорт 22.07.2010

Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок...

ЗМІНИ ПоказникІВ СПЕЦІАльноЇ ФІЗичноЇ ПІДготовленостІ ТА ФІЗичноЇ ПрацездатностІ КурсантІВ-ЖІНОК Протягом НАВЧАльноГО РОКУ Загальна Характеристика Роботи Актуальність дослідження. В останні роки у нашій державі зростає кількість жінок, які прагнуть навчатися

Реферат Медицина 21.07.2011

Шлунково-кишкові кровотечі

Реферат на тему Шлунково-кишкові кровотечі Гострі шлунково-кишкові кровотечі виникають при цілому ряді захворювань, які по своєму походженню і механізму розвитку відрізняються один від одного. У зв язку з цим шлунково-кишкові кровотечі розділені на язви і неязви.

Реферат Медицина 21.07.2011

Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Натрус Лариса Валентинівна УДК 612.826.4 Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу 14.03.03 - нормальна фізіологія

Реферат Медицина 21.07.2011

Гострий апендицит

Гострий апендицит 1. Гострий апендицит – неспецифічний (часто флегмонозно-гнійний) запальний процес червоподібного паростка, що виникає в результаті дії (частіше сукупної) ряду факторів первинної неспецифічної інфекції, змін загальноїта місцеврї реактивності,

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности личности учет и анализ операций с материально-производственными запасами Анализ стихотворения Песенка о солдатских сапогах пропп способы трансляции научного знания социальные услуги в электронном виде проблемы устойчивости лесных экосистем в России Духовная музыка в жизни человека инновации в науке розвиток рухових якостей на уроці фізичної культури методом трудового тренування Развитие детской инициативы реформаторы витте и столыпин притоки Лены влияние компьютера на развитие личности младшего школьника средневековая диалектика абеляра пособие за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 15 лет физкультура будущего на тему баскетбол введите название реферата Деловая беседаФормы постановки вопроса Южные деревья всех пород ель и сосна осина и береза растут дружно и тесно

Облако тегов