Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали48
Сколько стоит заказать работу?

Між тим розроблення превентивних заходів для пра-цевлаштування надлишкових трудових ресурсів слід активізувати. Разом із експертами МВФ, інших міжнародних організацій варто передбачити заходи щодо встановлення пріоритетного фінансування галузей економіки, які є ємними з точки зору акумулювання робочої сили. Інвестиційну політику корисно спрямовувати на підви-щення рівня зайнятості, першочергову підтримку програм, що вирішують гострі соціальні проблеми, зокрема житло-ві, й мають мультиплікаційний народногосподарський ефект.

Однією з гострих проблем у соціальній сфері є поши-рення бідності, що має тенденцію до перетворення на хронічну бідність. Для її подолання на вимогу Президен-ті! України завершується розроблення проекту Державної програми боротьби з бідністю, яка має бути внесена на розгляд Верховної Ради України.

Така програма, як жод-на інша, повинна мати реальне матеріальне підгрунтя, ос- кільки завдання з пом'якшення бідності відкладати немож-ливо. Природно, що в умовах бюджетного дефіциту вирі-шення проблеми бідності зумовлює постановку питання про грошову емісію. З приводу її проведення існують різ-ні думки, але гарантовані результати передбачити важко.

Розрахунки про те, як "поведе" себе економіка за додатко-вої емісії, не наводяться. Водночас ігнорувати методи емі-сійного впливу на подолання бідності не варто. Необхідні нетрадиційні схеми погашення боргів насе-ленню (заробітної плати, грошових вкладів) на основі розрахунково-інвестиційних схем.

Треба вдосконалити структуру грошової маси. посту-пово збільшити безготівкові розрахунки. Комплекс захо-дів такої спрямованості є альтернативним до пропозицій штучного збільшення грошової маси, зростання внутріш-нього боргу.

Соціальну політику важко уявити без налагодження фі-нансово-кредитних механізмів. Саме кредитування насе-лення може успішно протистояти спаду в економіці.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


социальная реформа управление и работа с персоналом электроэнергетики Затухающие вынужденные колебания нахождение водорода в природе этические принципы общения маркетинг персонала социально правовая защита студентов роль науки в современном обществе образ мира массаж при остеохондрозе духовные искания наташи ростовой активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка оборудование применяемое для бурения скважин на море Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований управление заказами льготное лекарственное обеспечение Диагностика и самодиагностика организма оценка соответствия объекта защиты требования пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска Патриотические мотивы в произведениях Ахматовой развитие мелкой моторики с помощью разных техник аппликации

Облако тегов