MUltiwork Form

А сколько  стоит написать  твою работу?


Аналіз стану соціальної політики в Україні

 • Добавили05.07.2012
 • Размер33,63 Kб
 • Скачали51

стає очевидною. За обмеженої бюджетної бази ця допомога може бути реальною, якщо надаватиметься справді соціально незахищеним громадянам. До антикризових заходів уряду належать проекти постанов про пе-регляд розміру соціальних норм, що дають право на одер-жання державної допомоги, і про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Нині одним з найактуальніших питань є фінансування соціальних програм. Торік на утримання стаціонарних установ було профінансовано лише дві третини видат-ків від потреби. Останніми роками за-боргованість із соціальних виплат інвалі-дам, невідкладних витрат установ і зак-ладів, що їх обслуговують, надмірно зросла.

Нині вона становить близько 94 млн. грн у тому числі за виготовлені та отримані інвалідами протезно-орто-педичні вироби і засоби протезування 14,5 млн. грн.

Ця заборгованість, по-пер-ше, є наслідком того, що видатки, перед-бачені Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", щороку не враховуються повним об-сягом у Законі про бюджет. Зміна підходів у системі соціальної допомоги із за-гальнодоступних на вибірковий за критерієм сукупного до-ходу на члена сім'ї вимагає ретельного обгрунтування ме-тодів вимірювання бідності, визначення понять сім'ї, сі-мейного бюджету, сімейних відносин і зобов'язань. При сьогоденних доходах курс на підвищення Індивідуальної відповідальності громадян за власний добробут має поєд-нуватися з розширенням можливостей для громадян забез-печувати свої матеріальні потреби і потреби утриманців, враховувати власність майна та споживчу вартість.

Нині майже 4,5 млн. сімей одержують дер-жавну підтримку на дітей. Виявлено і взято на облік 2,7 млн.

малозабезпече-них громадян похилого віку та інвалідів, яким надають допомогу у вигляді продуктів харчування, медикаментів, одягу, взуття, палива тощо. Серед них понад 600 тис. чол.

одинокі пенсіонери, які одержують від держави постійну допо-могу через будинки-інтернати, територі-альні центри та відділення соціальної до-помоги вдома.

Скачать
Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія. Політичні системи в Україні

Політологія як наука. Предмет політології. Політологія від грец. politika - державні і сусп. справи і logos -слово, поняття, вчення - наука, об єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і сусп-вом, котра займає одне з провідних місць у сучас.

Курсовая Политология 16.04.2009

Політологія як наука і політика як суспільне явище

Тема «Політологія як наука і політика як суспільне явище» План Вступ 1. Політика, як теорія і соціальне явище 2. Предмет політології, її функції 3. Методи політології, категорії, закони та принцип політичної науки 4. Суб’єкти і об’єкти політики 5. Основні

Курсовая Политология 06.04.2009

Економічні чинники регіональної політики в Україні

«Економічні чинники регіональної політики в Україні» Підготувала студентка групи МК-341 Косова А.С. Прийняла ас. Павлова Л.І. м. Луганськ, 2007 Зміст Вступ 1. Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України. 1.1. Диспропорційний характер регіонального розвитку.

Курсовая Политология 06.04.2009

Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом Україно-арабський Інститут міжнародних відносин імені Аверроеса Кафедра політології На правах рукопису Допускається до захисту в ДЕК Завідувач кафедри політології доктор політичних наук Бідзюра І.П. 2007 р.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


метеодатчик введитемисисн название реферата координация правоохранительных органов функция прокуратуры Престарелый отец подарил все свое имущество своим детям Спустя год даритель региональная экономика краснодарского края энергетики Корпоративная социальная ответственность в правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в рб Химия в профессии оператор Эвм уголовно-процессуальный статус несовершеннолетнего на стадии досудебного производства Русский речевой этикет опюбнбне наеяоевемхе опнтеяяхнмюкэмни деърекэмнярх роль научных исследований в практической деятельности человека Калибровка съемочных систем детектирование в вэжх Романтические поэмы АС Пушкина спортивные игры футбол технология изготовления растворов для внутреннего применения в аптеках ямбургское месторождение эгоизм

Облако тегов