Ідентифікація у сучасній соціології

 • Добавили04.07.2012
 • Размер51,32 Kб
 • Скачали62
Сколько стоит заказать работу?

диференційовану самооцінку. Теорія психоаналізу З. Фрейда пояснювала будь-яке самоототожнення із соціальною групою як результат функціонування постійного й універсального психологічного механізму, що підсвідомо виділяє різні групи як «свої» і «чужі».

[29, 34] Американський соціолог Е. Еріксон є засновником теорії ідентичності, ним був введений у науковий оборот термін «ідентичність». У своїх дослідженнях основну увагу він приділяв проблемам формування ідентичності людини як такої, котру він бачив у розвитку, як універсальну, у першу чергу, адаптаційну структуру, як якийсь «процес організації життєвого досвіду в індивідуальне Я».

[29, 38] Він визначає соціальну ідентичність як почуття органічної приналежності індивіда до його історичної епохи й типу міжособистісної взаємодії, властивому даній епосі. Соціальна ідентичність, що виступає тут як сторона персональна, інтегрує людину в групові взаємозв'язки, солідаризує її із соціальними, груповими ідеалами. Е.

Еріксон виділяє групову ідентичність як включеність у різні спільності, підкріплену суб'єктивним відчуттям внутрішньої єдності зі своїм соціальним оточенням; і психосоціальну ідентичність, що дає людині відчуття значимості свого буття в рамках даного соціуму. Е. Еріксон крім цього зробив висновок, що психосоціальна криза - це неминучий етап на шляху саморозвитку особистості від втраченої колишньої ідентичності до знаходження нової, більше зрілої.

Послідовники ж Е. Еріксона роблять висновок про те, що криза ідентичності як масове явище обумовлене глибокими трансформаціями в суспільстві. Під впливом соціальної кризи відбувається поступовий розпад ціностно-нормативних систем, зв'язків і відносин, покладених в основу соціокультурної організації суспільства, змушує людей шукати нові орієнтири для усвідомлення свого місця в соціумі, який трансформується.

[28, 53] Сучасні психоаналітичні (мотиваційні) моделі ідентичності Дж. Марсіа, А. Ватермана є динамічними.

Увага, насамперед, приділяється аналізу чотирьох типів особистісної .

Скачать
Курсовая Менеджмент 22.12.2010

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві.

Управління комунікаціями на промисловому підприємстві. Зміст Вступ Розділ I Теоретична частина 1.1.Економічна сутність та зміст процесу управління комунікаціями на промисловому підприємстві. 1.2.Особливості проектування між особових і організаційних комунікацій.

Курсовая Философия 26.08.2010

Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Курсова Робота Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки (спеціальності) 8.040202 Соціальна робота на тему « Друга стать і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар» Зміст Вступ 1 Філософсько-соціологічний

Реферат Журналистика, издательское дело и СМИ 15.07.2010

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової...

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує

Реферат Философия 07.07.2010

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві Спеціальність 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми дослідження.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Пурпура Этиология и патогенез Классификация Хроническая пигментная пурпура Петехиальная пурпура Телеангиоэктатическая пурпура электризацияи ее проявлениеи учет в технике и быту Система информационного обеспечения контроллинга Отчет по преддипломной практике экономика министерства направление столыпинских реформ цели queryнаправление столыпинских реформ цели queryнаправление столыпинских реформ цели Сформулируйте локальную задачу педагогической науки на современном этапе развития общества и докажите её актуальность чайковский и италия сравнительный анализ В Перов Портрет Ф М Достоевского В Перов Портрет А Н Островского Грешно ли христианину слушать Скрябина и был ли Прокофьев мистическим онанистом {searchTerms} Деловая беседа Форма постановки вопроса как печально Советский тыл в великой отечественной войны распределительные устройства Бнимю 1812 техника метание мяча Анализ лексического значения русского слова гипотеза как форма развития научного знания юридический факультет рггу в г кострома международный банковский институт

Облако тегов