Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу

 • Добавили10.12.2010
 • Размер17,77 Kб
 • Скачали50

Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу План Вступ 1. Досвід Франції 2. Досвід США 3.

Досвід Росії 8 Висновок 12 Використана література 13 Вступ Необхідність логістичної організації митної справи пояснюється більшими і все більшими масштабами ЗЕД, більш повною інтеграцією економіки країн Європи в світове економічне співтовариство. Логістична організація митної переробки вантажів - це і є не що, інше як логістизація процесів організації митних режимів, пов'язаних через фактичне переміщення товарів через митний кордон України. Щоб конкретизувати поняття «логістизація митної переробки вантажів» звернемося до поняття «логістичний підхід».

Як вважають вчені Санкт-Петербурзького державного університету економіки та фінансів «Логістичний підхід складається в установленні адекватності інформаційного та матеріального потоків, визначенні технології оптимального переміщення ресурсів і товарів, визначенні потреб до якості товарів та їх упакуванню, виявленні причин утворення втрат часу, національного використання матеріальних і трудових ресурсів, обладнання та приміщень» Останнім часом величезна увага в економічній літературі приділяється проблемі логістізаціі. Логістізація розглядається в якості бази зниження витрат на всьому шляху просування товару від виробника до споживача [1], концептуальної основи оптимізації виробничо-комерційної діяльності [2], умови конкурентоспроможності сучасного підприємства [3]. Автором пропонується новий погляд на логістізацію як на шлях досягнення економічної безпеки.

Причому коло розв'язуваних питань формується на рівні первинної ланки економіки - підприємства. До основних питань, на яких зосереджена увага автора, відносяться наступні:.

Скачать
Реферат Маркетинг 21.10.2010

Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи...

Зміст Вступ 1. Види логістики 2. Завдання «Зробити або купити» 3. Інтермодальні системи доставки товарів Висновок ЛІТература ВАРІАНТ 7 Вступ Логістика в економічному додатку займається розробкою методів планування і керування матеріальними й інформаційними

Реферат Маркетинг 01.11.2010

Транспортна логістика та організація транспортних процесів на підприємствах

Зміст 1. Транспортна ЛОГІСтика ТА ОрганІЗАЦІЯ Транспортних ПроцесІВ НА ПІДПРИЄМствах 2. ОрганІЗАЦІЯ Роботи ВнутрІШньовиробничого Транспорту 3. Визначення НеобхІДНОЇ КІЛькостІ ВнутрІШньовиробничих Транспортних ЗасобІВ Список ЛІТератури 1. Транспортна ЛОГІСтика

Реферат Маркетинг 29.10.2010

Сутність, цілі та функції логістики

ЛОГІСтика ЗМІСТ 1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ФункцІЇ ЛОГІСтики 2. МатерІАЛЬНІ Потоки ЯК Основний ОБ’ЄКТ ЛОГІСтичного УправлІННЯ Список ЛІТератури 1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ФункцІЇ ЛОГІСтики Історія виникнення та розвитку практичної логістики походить з далекого минулого.

Реферат Маркетинг 22.10.2010

Логістика запасів і система управління ними

Зміст 1 Логістика запасів 2. Системи управління запасами Список літератури 1. Логістика запасів Матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов