Курсовые работы - Литература

Название работы Дата
1. "Абсурдная" драма во Франции (31,1 кБ) Курсовая 20.02.2017

Понятие "Театр абсурда". Нереалистическое течение в европейской драматургии прошлого столетия. Сравнительный анализ произведений Эжена Ионеско "Лысая певица", Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Парадоксальность художественной и бытийной реальности.

2. "Американська мрія" в літературі в другій половині 20 століття (42,88 кБ) Курсовая 20.05.2014

Розгляд особливостей творчого шляху С. Фіцджеральда. Характеристика його основних творів. Визначення головної складової соціального та політичного життя, культури, менталітету, історії США. Визначення американської мрії в романі "Великий Гетсбі".

3. "Вешние воды" И.С. Тургенева. Проблематика, художественное своеобразие (45,65 кБ) Курсовая 20.02.2017

Начало литературной деятельности И.С. Тургенева, особенности его творческой жизни. Анализ проблемного поля и жанрово-стилевого своеобразия повести "Вешние воды". Художественные средства и приемы, использованные автором для создания реальной картины мира.

4. "Властелин Колец" (31,92 кБ) Курсовая 16.07.2009

Девиз “Even the smallest person can change the course of the future” Содержание. 1) Дж.Р.Р.Толкиен биография и творчество 4 2) История создания книги “Властелин Колец”. 8 3)История создания фильма 10 4)Комментарии. 13 5) Список использованной литературы.

5. "Джейн Ейр" Ш. Бронте як соціально-психологічний роман виховання (0 кБ) Курсовая 20.02.2014

Еволюція жіночої теми в англійському романі XX століття. Творчій і життєвий шлях Шарлотти Бронте в умовах вікторіанського суспільства, становлення її світоглядних та літературно-критичних позицій. Особливості характерології образів Джейн та Рочестера.

6. "Дневник Бриджит Джонс" как женский роман. По мотивам автора Хелен Филдинг (0 кБ) Курсовая 20.05.2017

Биография и творчество Хелен Филдинг. Понятие женского романа, его основные черты и потребители. Особенности женской литературы. "Дневник Бриджит Джонс" как литературный жанр Chick Lit. Образы главных героев: Бриджит Джонс, Дэниел Кливер, Марк Дарси.

7. "Женский бунт" в комедиях Аристофана (52,43 кБ) Курсовая 20.02.2017

Значение творчества Аристофана в контексте мировой литературы. Глобальная политическая программа Лисистраты по объединению всех народов. Изучение событий в комедии "Женщины на празднике Фесмофорий". Взгляд на женские типы древнегреческого комедиографа.

8. "Замок Отранто" Горация Уолпола как образцовое произведение готического жанра (41,24 кБ) Курсовая 20.02.2017

Отличительные черты готического романа как литературного жанра. Преступления и наказания, противостояния человека и его судьбы как одна из центральных тем произведения Горация Уолпола "Замок Отранто". Художественные средства создания образов в романе.

9. "Записки из подполья" как исток философии экзистенциализма Ф.М. Достоевского (46,24 кБ) Курсовая 20.02.2017

Творчество Ф.М. Достоевского. Кьеркегоровское понятие экзистенции и связанное с ним противопоставление явлений жизненного ряда. "Записки из подполья" как программное философское произведение Достоевского. Сложность в понимании авторской позиции.

10. "Золата" Ядвігіна Ш. і станаўленне беларускага рамана (42,19 кБ) Курсовая 20.02.2017

"Дараманная" творчасць Ядвігіна Ш. Жыццёвы, творчы шлях пісьменніка. Станаўленне творчай індывідуальнасці. Жанрава-стылявыя асаблівасці прозы. Мастацкія асаблівасці першага беларускага рамана. Раман "Золата" як адна са спроб стварэння псіхалагічнай прозы.

11. "Исповедь одной души…" (о личности и о творчестве Владислава Ходасевича) (276,75 кБ) Курсовая 20.02.2017

Краткие сведения о жизненном пути и творческой деятельности В. Ходасевича. Основные черты его поэзии. Влияние символизма на лирику В. Ходасевича. Книга "Собрание сочинений" как вглядывание в собственную душу. Размышление о смысле жизни в творчестве поэта.

12. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури (54,16 кБ) Курсовая 20.02.2017

Літературне бароко в Україні. Специфіка бароко, становлення нової жанрової системи в літературі. Пам’ятка української історичної прози й публіцистики кінця ХVІІІ ст. "Історія русів", його перше опублікування 1846 року. Антитетична побудова твору.

13. "Король Лир" Шекспира в прочтении Льва Толстого (64,61 кБ) Курсовая 20.02.2017

Лев Толстой и его литературно-эстетические взгляды. Основные положения критического отзыва о пьесе Шекспира "Король Лир". Социально-политические конфликты эпохи Возрождения. Анализ парадоксального текста. Шекспиризация и шекспиризм в Европе и в России.

14. "Лабірынты" Вацлава Ластоўскага (54,62 кБ) Курсовая 20.02.2017

Творчасць В. Ластоўскага. Археалогія культуры ў аповесці "Лабірынты" Ластоўскага. Якія актуальныя праблемы ставіў і вырашаў пісьменнік у творы. Наватарскія здабыткі Ластоўскага ў мастацкім увасабленні задумы, у раскрыцці лабірынтаў як вобразаў-сімвалаў.

15. "Лісова пісня" Лесі Українки та "Балладина" Юліуша Словацького: естетичні перегуки (46,49 кБ) Курсовая 20.02.2017

Творчість Лесі Українки та Юліуша Словацького в контексті літературного процесу ХІХ-початку ХХ століть. Літературна традиція як основа романтизму Ю. Словацького та неоромантизму Л. Українки. Порівняльна характеристика символів та образів-персонажів.

16. "Людська комедія" О. Бальзака: джерела, семантика, структура, відлуння (50,32 кБ) Курсовая 20.02.2017

Дослідження основних ознак французького реалістичного роману. Бальзак як теоретик і практик реалізму. Творча історія, художня та ідейна своєрідність, джерела, семантика і структура твору "Людська комедія"; його вплив на розвиток світової літератури.

17. "Маленький принц" Сент-Экзюпери (0 кБ) Курсовая 20.01.2009

Антуан де Сент-Экзюпери как выдающийся французский писатель, краткий очерк его жизни, этапы личностного и творческого становления, источники вдохновения. Анализ самого известного произведения автора – "Маленький принц", его тематика и композиция.

18. "Мальчик у Христа на елке" как святочный рассказ в творчестве Ф.М. Достоевского (51,95 кБ) Курсовая 16.07.2009

Введение Глава 1. История Возникновения И Жанровое Своеобразие Святочного Рассказа Глава 2. Святочный Рассказ Ф.М. Достоевского Мальчик У Христа НА ЕЛКЕ Заключение Библиографический Список Приложение Введение Через все творчество Ф.М. Достоевского проходит

19. "Мастер и Маргарита" М. Булгакова (33,22 кБ) Курсовая 20.02.2017

Соединение в романе гротеска и фантастики, ирреального с реальным в едином потоке повествования. Временная и пространственно-смысловая структура романа, божественный дар и нравственно-философская тема. Проблема нравственного выбора, творческая фантазия.

20. "Необыкновенная история" И.А. Гончарова как авторская исповедь (37,4 кБ) Курсовая 20.02.2017

Творческая деятельность И.А. Гончарова, его знакомство с И.С. Тургеневым. Взаимоотношения писателей и причины возникновения конфликта между ними. Содержание "Необыкновенной истории" И.А. Гончарова, посвященной теме плагиата и творческого заимствования.

Облако тегов