MUltiwork Form

А сколько  стоит написать  твою работу?


Рефераты по экономике

Название работы Дата
5869. Аналіз показників звіту про фінансовий результат діяльності підприємства (393,58 кБ) Диплом 22.02.2017

Економічний зміст показників звіту про фінансові результати. Аналіз структури основних показників звіту про фінансові результати ВАТ "Криворізький хлібокомбінат №1". Оцінка рентабельності діяльності підприємства. Факторний аналіз прибутку підприємства.

5870. Аналіз показників планування, формування й використання доходу ТОВ "Позитив" (75,01 кБ) Курсовая 20.06.2017

Економічна характеристика доходів підприємства та характеристика їх складових. Прямий та аналітичний методи розрахунку балансового доходу. Аналіз доходів підприємства ТОВ "Позитив". Резерви збільшення доходу за рахунок зниження собівартості продукції.

5871. Аналіз посівних площ зернових культур (297,03 кБ) Курсовая 22.02.2017

Характеристика основних напрямків статистичного аналізу посівних площ. Розгляд динаміки урожайності зернових культур. Аналіз валового збору зерна та факторів, які зумовлюють його зміну. Шляхи підвищення економічної ефективності зернового виробництва.

5872. Аналіз прибутковості і рентабельності (44,79 кБ) Контрольная 20.02.2026

Методи оцінки рентабельності підприємства. Аналіз собівартості та обсягу продаж. Вплив маркетингових факторів на прибутковість. Характеристика та профіль діяльності закладу машинобудування. Розрахунок вертикального та горизонтального балансу організації.

5873. Аналіз прибутковості підприємства з метою покращення ефективності його діяльності (1067,29 кБ) Диплом 22.02.2017

Система показників прибутковості підприємства, особливості їх оцінки. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкту господарювання. Економетричне моделювання прибутковості. Пошук резервів зниження витрат та собівартості продукції.

5874. Аналіз прибутковості підприємства з метою покращення ефективності його діяльності (1067,29 кБ) Диплом 22.02.2017

Система показників прибутковості підприємства, особливості їх оцінки. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкту господарювання. Економетричне моделювання прибутковості. Пошук резервів зниження витрат та собівартості продукції.

5875. Аналіз прибутковості та рентабельності ПП "Агропрогрес", шляхи її підвищення (190,04 кБ) Курсовая 22.02.2017

Методико-теоретичні аспекти категорії рентабельності. Оцінка роботи підприємства ПП "Агропрогрес" по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності та розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

5876. Аналіз прибутковості та рентабельності ПП "Агропрогрес", шляхи її підвищення (190,04 кБ) Курсовая 22.02.2017

Методико-теоретичні аспекти категорії рентабельності. Оцінка роботи підприємства ПП "Агропрогрес" по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності та розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

5877. Аналіз прибутку та рентабельності ДП "Львівтрансгаз" (118,86 кБ) Курсовая 20.11.2026

Методика проведення аналізу прибутку та рентабельності на підприємстві. Вибір та обґрунтування системи основних економічних показників. Аналіз використання основних фондів та обігових коштів. Напрямки і резерви підвищення прибутку та рентабельності.

5878. Аналіз причин та факторів економічної кризи в Україні (56,44 кБ) Курсовая 20.04.2027

Характеристика поняття економічної кризи як економічної категорії. Характер протікання та її значення. Причини виникнення економічних криз. Еволюція розвитку та прояву економічних криз на Україні. Методи запобігання виникнення економічних криз на Україні.

5879. Аналіз причин та факторів економічної кризи в Україні та шляхи її подолання (1909,07 кБ) Курсовая 22.02.2017

Криза як один з факторів циклічного розвитку. Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави. Аналіз, наслідки та проблеми вирішення економічної кризи в України. План заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки.

5880. Аналіз причин та факторів економічної кризи в Україні та шляхи її подолання (1909,07 кБ) Курсовая 22.02.2017

Криза як один з факторів циклічного розвитку. Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави. Аналіз, наслідки та проблеми вирішення економічної кризи в України. План заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки.

5881. Аналіз причин та факторів економічної кризи, її особливостей в Україні та шляхів її подолання (40,77 кБ) Курсовая 20.01.2021

Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки, її принципи і види. Причини виникнення кризи в Україні, її параметри і наслідки для економіки. Бюджетно-податкові, грошово-кредитні, інвестиційні заходи в антикризовій політиці держави.

5882. Аналіз проведення різних видів приватизаційних процесів в Україні (2070,76 кБ) Курсовая 20.03.2005

Форми і методи проведення приватизації. Аспекти правового регулювання приватизаційних процесів на прикладі республіки Польща. Приватизація в Україні в 2003–2004 р., оцінка результатів. Особливості приватизації шляхом проведення конкурсу і аукціону.

5883. Аналіз програмних продуктів, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства (25,55 кБ) 20.10.2017

Узагальнення і систематизація інформаційних потоків. Впровадження інформаційних технологій на підприємствах України. Проблема використання програмних продуктів, при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах.

5884. Аналіз продуктивності праці (73,08 кБ) Курсовая 22.02.2017

Значення та система показників аналізу ефективності використання трудових ресурсів. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності Диканської райспоживспілки. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на рівень продуктивності праці.

5885. Аналіз продуктивності праці (73,08 кБ) Курсовая 22.02.2017

Значення та система показників аналізу ефективності використання трудових ресурсів. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності Диканської райспоживспілки. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на рівень продуктивності праці.

5886. Аналіз продуктивності праці на підприємстві (на прикладі ВАТ "Техмашсервіс") (933,69 кБ) Диплом 22.02.2017

Характеристика підприємства, техніко-економічні показники його діяльності. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами, рівня та динаміки продуктивності праці, використання робочого часу. Вибір та обґрунтування заходів з підвищення ефективності виробництва.

5887. Аналіз продуктивності праці на підприємстві (на прикладі ВАТ "Техмашсервіс") (933,69 кБ) Диплом 22.02.2017

Характеристика підприємства, техніко-економічні показники його діяльності. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами, рівня та динаміки продуктивності праці, використання робочого часу. Вибір та обґрунтування заходів з підвищення ефективності виробництва.

5888. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції на підприємстві (62,95 кБ) Курсовая 22.02.2017

Методи визначення рівня ефективності використання підприємством трудових ресурсів, виявлення резервів підвищення продуктивності. Фактори морального і матеріального стимулювання робітників щодо підвищення кваліфікації й раціоналізації виробничих процесів.

Облако тегов